Keltican® Forte по-бързо намалява болката при остро лумбаго (1)

Мултицентрово, проспективно, рандомизирано, двойно сляпо проучване оценява обезболяващото действие на Уридинмонофосфат (УМФ/UMP) спрямо плацебо (PLA) при пациенти с остро лумбаго.
1. Намаляване на болката в покой и движение е статистически значимо спрямо плацебо и спрямо първоначалните нива.
2. Не са регистрирани нежелани реакции при приема на Уридинмонофосфат.

 

Keltican® Forte след операция на дискова херния (2)

Клинично проучване оценява ефективността на комбинацията „УМФ + вит. В12 + фолиева киселина“, добавена към стандартна терапия на пациенти, които изпитват болка при движение след операция на дискова херния, в сравнение с контролна група само на стандартна терапия.

Значително намаляване на болката в групата (UMP) приемаща „УМФ + вит. В12 + фолиева киселина“
Подобрение в качеството на живот; Отлична поносимост

 

Keltican® Forte при диабетна полиневропатия (3)

Ефекти на Уридин при лечение на диабетна полиневропатия: електрофизиологично изследване.

В групата приемаща уридинмонофосфат неврофизиологичните параметри се подобряват значително след ден 120 в сравнение с плацебо и се запазват при проследяването.

 

Литература:
1. C. Liebau, H. Koch, H. R. Merk.  Accelerated Pain Reduction after Treatment with Uridine-5’-Monophosphate in Acute Lumbago. From the Clinic for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery at the Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald.
2. Schmerz. Neurotropic nutrients promote recovery after intervertebral disc operations. Extrac ortho 2008 2:44-45.
3. Gallai V et al. Effects of Uridine in the treatment of diabetic neuropathy: an electrophysiological study. Acta Neural Scand 1992:86:3-7.